Մայիսյան 14-երորդ հավաք

l1.Հանապազորդ,հանապազօրյա,ամանոր,պնդօղակ,օրըստօրե,նախօրոք,ամենօրյա,բախտորոշ,գիշերուզօր,ապօրինի,հուգող,մեղմորեն։

2.Արեվառ-արևառ Հեվիհեվ-հևիհև Սեթեվեթանքա-սեթևեթանք Հոգևարք-հոգեվարք 4 շարքում էլ սխալ կար

3.Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեղեվել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սևթեվեթել,կար,կարևորել։

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 1. գիշերօթևան, հանապազօրյա, հանապազորդ, երկարօրյա, առօրյա, լրիվօրյա, տնօրհնեք, ինքնօքսիդացում, դահուկորդ, նեղօձիք
 2. նետընկեց, խոյընթաց, քարընկեց, գորտնկիթ, գահընկեց, ակնդիր, առնըչվել, առընթել, չփփոց, աննչացք
 3. արհամարանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնորհ, ապաշխարհանք, արհավիհրք, ընդամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթհեթալ
 4. ժպիրհ, արհամարհանք, ընդհատել, տարաշխարհիկ, հայհոյանք, շնորհք, խոնարհվել, հեղհեղուկ, հեղհեղատ, հաթայթել
 5. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 6. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 7. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

41.լրջմիտ,պարսավ-պարսավել,պախարակել-դատապարտել,վարանել-տարակուսել-կասկածել,անգթանալ-դժնդակ,տանջանք,տարտարոս-դժոխային,խելացի-բանիմաց,համախոհ։

42.անգութ-խստասիրտ-ժանտ,պայմանագիր-համաձայնագիր,լրջախոհ-իմաստուն-շրջահայաց,դժկամ,ստորագրություն,խստապահանջ,անցողիկ-անցանելի,անցակետ-տարանցիկ,

43.դատապարտել,շորթել-գրփել,բամբասել-չարախոսել-պարսավել,մարգարե-կանխասաց,դժգոհել-փնթփնթալ-տրտնջալ,կռփամարտ,պախարակել-բանադրել։ 44.էական,հիմնական-գլխավոր,հյուպատոս-բանագնաց,գանգրահեր-խոպոպավոր-գռուզ,ներհուն,անէ-բորոտ,բանիմաց,բանսարկու-բամբասկոտ,բորբոքված,գուռ։ 45.գավիթ-նախադրահ,մսկիթ-տաճար,մեխք-հանցանք,կատար,կարկամ,կասկած-կսկիծ,վարկած,գութ-բարեգութ,կարեկցանք,մեղսակից։

46.1)սեփ-սև,հուսախաբ,խարխափել,լիրբ 2)հապշտապ,տարփողել,թարփ,ամրոկոտ 3)նրբանկար,խաբկանք,բորբ,սպրդել 4)սրփել,թպրտալ,շամբուտ,ծոպավոր 5)աղյուսակ,ծփծփալ,սափրիչ,կափկափել 6)կառափնարան,երկնահուփ,հղբանալ,գիփս 47.1)առնթեր,որոտընդոստ,երկնչել,ինքնստինքյան 2)առէջ,միջօրե,Երևանջէկ,երբևիցե 3)մանրէաբան,այժմեական,անէական ,գործունեություն 4)քնքշօրոր,վաղորդյան,վաղօրոք,ջրօրհենք 5)թիկնոթոց,օրորոց,գիշերօթիկ,անոթ 6)հոտնկայս,ակնդետ,խոչընդոտ,չխչխկոց։

48.Կարկառել,առընթեր,հովհար,մտածածին,հոգնած,առընթեր,անհեթեթ,թավալգլոր,երկորյակ,խրթվիլակ,դշխեմ,առընչություն,նախշազարդ,հարթաքանդակ,հանապազօրդ 49.Անեծք,բարոքել,մտածածին,հոգնած,մտածություն,բամբակ,խաբեություն,խորդածություն 50.անբասիր,անբարիշտ,գիրկընդխառն,գրաբար,զգուշորեն,բամբիռ,տարրորոշել,քարակարկառ,խորդուբորդ

51) 1. աղյուսակ, 2. հարյուրյակ, 3. պայուսակ, 4. սյունակ, 5. հարսնյակ, 6. դաստառակ, 7. իննսունամյակ, 8. քառասնամյակ, 9. դաստիարակ Սխալ են՝ 3,4,9

52) 1. աղբաբզեզ, 2. հարդաշաղախ, 3. պակսիմատ, 4. սաղմոսերգու, 5. հիպնոս, 6. դարպասել, 7. ինժեներ, 8. քարակարկառ, 9. ուղղագրություն Սխալ են՝ 3,7,9

53) 1.թփուտ, 2. հապշտապ , 3. պարփակել, 4. թղպամած, 5. թպրտալ, 6. հապճեպ, 7. հափշտակել, 8. ինքնասփոփ, 9.ամպահյուս Սխալ են՝ 4,5,8

54) 1.արծարծել, 2. բարբաջել , 3. բարբառել, 4. սեթևեթել, 5. հեթեթալ, 6.սռթառթալ? , 7. ելևէջել, 8. կայծկլտալ, 9. Կռկռթալ? Սխալ են՝ 5,6,9

55) 1. արժևորել, 2. Ոգևորել, 3. Գերեվարել, 4. Արևել, 5. Անձրևել, 6. Բարևել, 7. Դրսևորել, 8. Կարևորել, 9. Գոտևորել Սխալ են՝ 1, 7, 9

56) 1. ճկռել, 2. Ճգնել, 3. Ճքվել, 4. Ճաքճքել, 5. Ճամարտակել, 6. Ճեղքել, 7. Ճմռթել, 8.Ճպռոտել, 9. ճառագել Սխալ են՝ 2, 5, 7, 8

57) 1. գզվռտուք, 2. Տրտմաշուք, 3. Փսփսուկ 4. Ծեծկռտուկ, 5. Քաշկռտուք, 6.Տրտմասուք, 7. Մանրուք, 8. Փնտրտուք, 4. Քսուք

58) 1. տարորոշել, 2. տարրալուծել, 3. միատարր , 4. տարրական, 5. տարընթաց, 6. տարադրամ

59) 1. հայլազարդ, 2. արդուզարդ , 3. Գմբեթարդ                                                        , 4.գեղարդ , 5. կրթնթարդ, 6. վիմարդ Սխալ չկա

60) 1. բարձրակետ, 2. Հայցակետ, 3. կիզանուտ, 4. Կիսափուտ, 5. Բևեռախույզ, 6. Բնախույս Սխալ են՝ 5,6

61) 1. մախաղ, 2. շաղախ, 3. փարչ, 4. հարճ, 5. փրչոտ, 6.քրջոտ Սխալ են՝ 1, 3, 6

62) Տարերգի դեմ կռվելը տարրական բան չէ: Թեկուզ շոտլանդական քաթանից կարված լինեն, չեն դիմանա մրրիկին, կընկնեն առագաստները: Դեկտեմբերի տասնիննին բարձրացավ իններորդ ալիքը: Մրրկածուփ օվկիանոսի ալիքների հուժկու շեղջերը բարձրանում էին վեր ու հսկայական շաչուն-շառաչյունով ընկնում ցած:

63) Հակառակ իր վանող արտաքինին՝ նա մարդախույս չէր. Ընդհակառակը, չափազանցբարիացակամ քրիստոնյա էր և աշխաըում էր աչքի չընկնել: Կլիներ հիսունիննից վաթսունտարեկան: Հանապազօրյա աշխատանքին զուգընթավ տարվում էր մարգարեականխորհրդածություններով, որոնք անդորր էին բերում ծռովահույզ հոգուն, ոսկրոտ մարմնին:

64) Միջօրեի շոգին, պառկած ականակիտ, քչքչան աղբյուրի մոտ, հայացքը հառած գեղուղեշերկնաքերծ բարդիներին, Հովհաննես Դանիելյանը յուրօրինակ փիլիսոփայություն էրզարգացնում: Հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց: Մի րոպեում ոտից գլուխ թրջվեցինք: Կիրճըմթնեց: Կայծակնառաք երկինքը վայրկենաբար սկսեց փայլատակել: Մենք պետք է շտապփոխչեինք այդ արհավրալից վայրից:

65) Անթափանց, սռթսռթացնող ծոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյանափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերգի անհաշտ ըմբիշային պայքարը,ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքիվրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:

66) Մի քանի օրից տանջալլուկ հիվանդն ապաքինվեց: Նրա ոսկորն ու կաշին էին մնացել, ևմումիա հիշեցնող կմախքացած մարդու հագուստները խրտվիլակի լաթերի պես կախվելէին վրայից: Գզգզված մորուքն ու ընչացքը, ալեզարդվող երկար մազերը տարօրինակտեսք էին տվել նրան:

67) Տիգրան Բ-ն, ինչպես նաև Միհրդատ Եվպատորը, անտարակույս, հելլենիստական տիպիմիապետներ էին: Նրանց վերանորոքչական գործունեությունը վերջ դրին Լուկուլլոսի ևՊոմպեոսի նողկալի արշավանքները: Ջարդուբուրդ արված հելլեն մշակույթը հայկական տարածքում հետզհետե իր տեղը զիջեց իրանական մշակույթին ու կենցաղին:

68) Մասսայական գաղթի հետևանքով հիմնվում են գաղթօջախներ՝ Նոր Ջուղան,Թեոդոսիան, Հյուսիսային Կովկասը, Զմյուռնիան, Սիրիան, Ամստերդամը: Շահ Աբբասերկրորդը ընդառաջում էր հայ արհեստավորներին: Նույնիսկ եկեղեցիներ կառուցվեցին՝վերամբարձ գմբեթներով, երփներանգ նախշերով, քրիստոնեական պատկերներով:

69) Թատերական հրապարակ, ժողովրդական երգիչ, Լևոն Մեծ, Լուսավորչի կանթող,Լիբանանի Հանրապետություն, Պան Գի Մուն, հայկազյան բառարան, Գվինեական Ծոց,Թարգմանչաց տոն, Արիստակես Գրիչ

70) Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ, Կիրոս կրտսեր, Միլոսյան Վեներա, ԳրիմԵղբայրներ, ձմեռային պալատ, Սուրբ Հաղպատի վանք, Սուրբ Ղազար կղզի, Պեր Լաշեզ,Հայորդաց տուն, Մյասնիկյանի հրապարակ

71) Նոբելյան կոմիտե, Թուրքմենչայի պայմանագիր, Թուխմանուկ վանք, ԷկվադորիՀանրապետություն, Բենիլյուքսի երկրներ, Բևեռային աստղ, Պիպին Կարճահասակ,Բուլոնյան անտառ, Բյուրականի աստղադիտարան, Եվրասիական տնտեսականհամագործակցություն

72) Լուիզ Սիմոն-Մանուկյան, Հուզդոնի ծոց, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լուպե դե Վեգա,Խորենացու փողոց, Կարելական Հանրապետություն, Խոսրովի արգելավայր,Կենտրոնական Եվրոպա, Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադական Արկտիկականկղզեխումբ

73) Արևմտյան Ուկրաինա, Զատկի կղզի, Նուբիական անապատ, Հայկական Տավրոս, ՀինՀունաստան, Նյուրնբերգյան դատավարություն, Աքեմենյան Պետություն, Արաբականթերակղզի, Բագրատունյաց հարստություն, Բալեարյան կղզիներ 74) Թաիլանդի Թագավորություն, Ռուբիկոն գետ, Նորմանդական կղզիներ, Ռուսականտափաստան, Սարդարապատի ճակատամարտ, Սանտա Կատարինա, ՍիրիայիԱրաբական Հանրապետություն, վերահսկիչ պալատ, Տիբեթի Բարձրավանդակ,Փետրվարյան հեղափոխություն

75) 1) Հին Հունաստան, Պետական դումա, Հյուսիսային բևեռ, Ծննդյան տոներ 2) Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտ, Վարդանանց պատերազմ, Ապենինյան թերակղզի, ԱրևելյանԵվրոպա 4) Հարուն ալ Ռաշիդ, Յարոսլավ իմաստուն, Պաղտասար դպիր, Պետրոս Գետադարձ 5) Ռիո դե Ժանեյրո, Փոքր Մհեր, Օսմանյան կայսրություն, Հայկական լեռնաշխարհ

 1. 1) ՔԱԱ- 9011

2) ՆԽԶ- 446

3) ՃԺԵ-115

4) ՏՇՃԾ-4550

4րդ տողը սխալ է:

 1. 1) ՉՀԷ-777

2) ՓՊԸԺ-8880

3) ՍԳԳ-2033

4) ՐՈԿԶ-5566

2րդ և 4րդ տողերը սխալ են:

3 Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեդրել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սեթևեթել,կարևորել

4 Անէ,երբևիցե,մանրէ,վայէջք,լայնէկրան,առօռեական,անէական,այժմեական,ինչևէ,գոմէշ,

5 Թագավորօծություն,խաղաղօվկիանյան,հօգուդ,զորօրինակ,զօրհանապազ,դաշնօրոր,ամանորյա,անրակոսկր,բնօգտագործում:

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 

8 Գիշերօթևան,հանապազօրյա,հանապազորդ,երկարօրյա,առօրյա,լրիվօրյա,տնօրհնեք,ինքնօքսիդացում,դահուկորդ,նեղօձիք:

9 Նետընկեց,խոյընթաց,քարընկեց,գորտնկիթ,գահընկեց,ակնդիր,առնչվել,առընթեր,չփչփոց,

10 Արհամարհանք,ամպհովանի,խոնարհում,բարեշնորհ,ապաշխարհանք,արհավիրք,ընդամենը,ընդհանուր,մանադազգահ,հեթեթալ

Իբրև, ինչևէ, նաև, ևս, կարևոր, բարև, նաև, որևիցե, մինչև

 1. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 2. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 3. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

 

 1. Հյուրախաղ, տնամերձ, օձաձուկ, մրգահյութ, հողագունդ, արծաթագործ, նախշազարդ, ծաղկափոշի, ծառատունկ, հորդաբուխ,
  մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, սալահատակ, եռավանկ, կավահող, քաղցրահամ, ժպտադեմ, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, ջրագռավ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Լուսակիր, լուսարձակ, լուսամեջ, լուսամայր, արևափայլ, արևամուտ, արևաբախ, արևաբաց, արևաբիծ, հողաբաժին, հողաբան, հողաբաշխում, հողաբույր, հողաբույս, ջրագետ, ջրաբաժան, ջրաբան, ջրաբաշխք, ջրաբալաստ:
 3. Մտավորականություն, գնողունակություն, շաբաթօրյակ, եկամտաբերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, գծագրական, կենսագործունեություն, ողնաշարավոր, սահմանապակություն, ճանապարհաշինական, աշխատաժամանակ, տնտեսագիտություն:
Հնչյունափոխված բաղադրիչ ունեցող Հնչյունափոխված բաղադրիչ չունեցող
Բարակ-մարակ Հեռու-հեռու
Աման-չաման Արագ-արագ
Պարապ-սարապ Քուլա-քուլա
Առոք-պառոք Տեղ-տեղ
Մանր-մունր Զույգ-զույգ
Փոքր-մոքր Խումբ-խումբ
այլունփայլուն Խումբ-խումբ
 1. Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
  երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբերիմաստներով։
  Հաց, ծով, ալեկոծվել, քար, երկաթե։

 

Հաց – Սեղանին կար սև հաց: Տղաներով գնացինք հաց ուտելու:

Ծով – Ընտանիքով գնացել էինք կասպից ծով: Այս գեղեցկուհին ուներ ծով աչքեր:

Քար – Փողոցում սայփակեցի քարերի պատճառով: Նա ուներ քարի պես նյարդեր:

Երկաթե – Այս գդալը երկաթից է պատրաստված: Այս տղան երկաթե կամք ունի:

 2.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառըորը
փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։
1. առվակ (կարկաչուն, մոլորված, լայն)

Մոլորված առվակ
2. ժայռ (բարձր, մտախոհ, ուղղաձիգ)

Մտախոհ ժայռ
3. ծաղիկ (բուրավետ, դեղին, ժպտուն)

Ժպտուն ծաղիկ
4. փողոց (ուրախ, ասֆալտապատ, լայն)

Ուրախ փողոց
5. սենյակ (կահավորված, նորոգված, հյուրընկալ)

Հյուրընկալ սենյակ
6. հուշարձան (քարե, նախշազարդ, հպարտ)

Հպարտ հուշարձան
7. բերդ (կիսավեր, ալևոր, հինավուրց)

Ալևոր բերդ
8. ցայտաղբյուր (գեղեցիկ, քանդակազարդ, զվարթ)

Զվարթ ցայտաղբյուր
9. ամպ (ճերմակ, թավահոնք, անձրևաբեր)

Թավահոնք ամպ
10. գիրք (կաշեպատ, մաշված, իմաստուն)

Իմաստուն գիրք

1.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։

Հսկայական-վիթխարի

Հարթ-ողորկ

Դժվար-խրթին

Դյութիչ-հմայիչ

Դրվատել-գովել

Դատարկել-պարպել

Անպտուղ-ստերջ

Խոնավ-տամուկ

Ժողովել-հավաքել

 

 

2.Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

աԼուռ
1. ակնդետ, անխոս, անթարթ

անխոս
2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն

լռելյան
3. անձայն, անքթիթ, անշեղ

անձայն
բ) Գեղեցիկ
1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ

չքնաղ
2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր

գեղանի
3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր

պատկերավոր
գ) Գովել
1. նախատել, բաղդատել, դրվատել

դրվատել
2. հարատևել, պարսավել, ներբողել

ներվողել
3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել

փառաբանել
դ) Երեկո
1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս

վերջալույս
2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ

արևամուտ
3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ

իրիկնամուտ
ե) Ցանկալի
1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի

բաղձալի
2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի

տենչալի
3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

ըղձալի

 1. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ։
  Փութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ,
  օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր,
  արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ,
  թանձր, անբասիր: ։ Փութաջա -ծույլ Ամպոտ-ջինջ Ուսյալ-տգետ Ստորոտ-գագաթ Օրինական-ապօրինի Խորդուբորդ-ողորկ Հաշարճակ-երկչոտ Ջրարարբի-անջրդի Արատավոր-անբասիր Նոսր-թանձր
 2. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ հականշային տարարմատ
  զույգը և յուրաքանչյուր բառով կազմե՛լ մեկական նախադասություն։
  1. մոտ-հեռու, արագ-դանդաղ, տգետ-գիտուն

Մոտ-հեռու

Գարնան ավարտի մոտ, գիտնականը պատրաստվումեր հեռու ճամբորդությանը:

 1. շոգ-ցուրտ, մարդկային-տմարդի, հին-նոր

Շոգ-ցուրտ

Աշոտը եկել էր ցուրտ երկրից և ամառվա շոգը հոգնեցնում էր նրան:

 1. սառը-տաք, երկար-կարճ, վախկոտ-անվախ

Երկար-կարճ

Երկար պատրաստվելուց հետո, աշակերտը խնդիրը շատ կարճ ժամանակում լուծեց:

 1. վճարովի-անվճար, վախկոտ-արի, մաքուր-կեղտոտ

Վախկոտ-արի

Վախկոտ տղան դարձավ արի զինվոր:

 1. ամառ-ձմեռ, մուտք-ելք, հաճելի-տհաճ

Ամառ-ձմեռ

Ձմռանը բոլորը կարոտում են ամառվա շոգը:

 1. թեք-ուղիղ, հասուն-տհաս, կայուն-խախուտ

Թեք-ուղիղ

Մեքենան գնում եր թեք ճանապարհով և վտանգվում էր ուղիղ բախման:

 

 

1.Աջ սյունակից ընտրել ձախ սյունակում գրված օտարաբանությունների
համարժեքները։
կոլեկցիա     —       գրավատուն
օրիենտացիա —    ախտորոշում
տրադիցիա    —      կողմնորոշում
ստաբիլ          —       մեկնարկ
լոմբարդ         —       հավաքածու
վալյուտա     —        ավանդույթ
ստարտ         —        կայուն
դիագնոզ      —        արժույթ
դիսպետչեր    —    առևտրային
կոմերցիոն      —    կարգավար

Կոլեկցիա – հավաքածու

Օրիենտացիա – կողմնորոշում

Տրադիցիա – ավանդույթ

Ստաբիլ – կայուն

Լոմբարդ – գրավատուն

Վալյուտա – արժույթ

Դիագնոզ – ախտորոշում

Դիսպետչեր – կարգավար

Կոմերցիոն – առևտրային

 1. Գտնե՛լ փոխառությունները (գտնելու համար համեմատե՛ք
  ձեր իմացած այլ լեզուների հետ)։
  Տորթ, տեխնիկա, կամուրջ, ալբոմ, ակացիա, ակորդեոն, ծառ, ակվարիում, բազալտ, լույս, բալետ, բալլադ, հոգի, բենզին, գիպս, գլոբուս, գրամ, կարտոֆիլ, կոնկրետ, հող, կոնֆետ, հորիզոն, կարկուտ, մագնիս, հողմ, մեթոդ, պոեմ,
  սպիրտ, հովիվ։

Տորթ, տեխնիկա, ալբոմ, ակորդեոն, ակվարիում, բազալտ, բալետ, գլոբուս, գրամ, կոնկրետ, կոնֆետ, հորիզոն, մագնիս, մեթոդ, պոեմ:

 

 1. Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հնաբանությունները։
  Այպանել, սյուն, միջանցք, աշտե, մարդպետ, ուղևոր, ատենադպիր,
  պահարան, այրուձի, արդ, հետո, ի փառս, սենյակ, գրադարան, հանգույն, զի,
  որովհետև, վաղր, հանապազ։

Այպանել, աշտե, մարդպետ, ատենադպիր, այրուձի, արդ, ի փառս, զի:

1Վ.

1)Ամեն-ական,քրիստոն-ություն,երբևից-,ինչև-

2)հն-աբան,պատնեշ,չ-ինք,առ-ջաթել

3)եղ-րերգ,ափ-ափ,չ-նք,լայն-կրան

4) դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի,անէ

 

2Վ.

1)Ան-զր,խուռն-րում,երբև-,նախոր-

2)նրբ-րշիկ,լայն-զր,լուս-րես,ան-ացում

3)բացմ-րանգ,օրըստօր-,հր-շ,դող-երոցք

4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

 

 1. 4) ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ

 

 1. 4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ

 

 1. 4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

 

 1. 3) oրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ

 

 1. 2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ

 

 1. 2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա

 

 1. 9. 4)ագեվազ,գինեվաճառ,ուղեվճար,դափնեվարդ

 

10.2)ատամնաբույժ,Սերգեյի,հայելազարդ,լռելյայն

 

 1. 2) բարյացական, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն:

 

 1. 2) նրբաճաշակ, հարբեցող, արբշիռ, գրաբար:

 

 1. 2) Ծոպք, թարպ, պապակ, ճեպընթաց:

 

 1. 3) Շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ:

 

 1. 1) Շագանակագույն, զիգզագաձև, վարդգես, վարգել:
 • Հովհաննես Թումանյան, «Մեծ ցավը
  • Կարդացե՛ք տեքստը:
  • Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 բառ, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի թեման մեկ բառով։

  Նողկանք

  • Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 նախադասություն, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի գլխավոր ասելիքը մեկ նախադասությամբ։

  Հոդվվածում Թումանյանը բողոքում է կյանքում շատ բաներից:

  • Գտե՛ք տեքստում մի գաղտնիք, բանալի, այն, առանց որի տեքստը կզրկվեր իմաստից:

  <<Հայոց ամբողջ նոր գրականությունը հազիվ թե մի քանի ամսվա ընթերցանության նյութ լինի․ և, սակայն քանի՞ հոգի կգտնենք, որ ծանոթ լինեն իրենց մայրենի գրականությանը:>> Իմ կարծիքով տեքստի բանալին այս հատվածն է:

  • Կարդում ենք գտած բառը, նախադասությունը, բանալին և հիմնավորում

   

  Եղիր այն փոփոխությունը, որը ուզումես տեսնել աշխարհում

  Ես սիրում եմ հավասարություն,ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ հավասար լինեն,և իրենց ուրիշներից բարձր չդասեն: Ցանկանում եմ,որ բոլորը ազատ լինեն իրենց սեփական որոշումները կայացնել:Ես չեմ սիրում, երբ մարդկանց մի խումբ նեղացնում է իրենցից ավելի թույլին, դա ավելի շատ իրենց իսկ թուլությունն է ցույց տալիս:Իմ կարծիքով սևամորթները չպետք է ավելի վատ վերաբերմունքի արժանանան իրենց մաշկի գույնի պատճառով:Կարծում եմ, որ տղաները և աղջիկները հավասար են:Ես սիրում եմ խաղաղություն, չեմ սիրում պատերազմ, պատերազմները սկսվում են երկու կողմերի տարբեր կարծիքներից, որի պատճառով հարյուրավոր, կամ հազարավոր մարդիկ զոհվում են:

  Քրիստոնեական-մշակութային նախագծեր

  Քրիստոնեական առակներ

   

  Человек шептал:

  — Господи, поговори со мной.

  И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:

  — Господи, поговори со мной!

  И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слышал. Человек оглянулся кругом и сказал:

  — Господи, позволь мне увидеть тебя.

  И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал снова:

  — Бог, покажи мне видение!

  И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он плакал в отчаянии:

  — Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что ты здесь.

  И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул с плеча бабочку и ушёл прочь.

  Թարգմանություն

  Մարդը շշնջաց.

  – Տեր, խոսիր ինձ հետ:

  Եվ մարգագետին խոտը երգեց: Բայց մարդը չի լսել: Այնուհետեւ մարդը աղաղակեց.

  – Տեր, խոսիր ինձ հետ:

  Երկնքից ամպրոպ եւ կայծակ գլորվեց: Բայց մարդը չի լսել: Մարդը նայեց շուրջը եւ ասաց.

  – Տեր, թող քեզ տեսնեմ:

  Իսկ աստղերը փայլում էին: Բայց մարդը չէր տեսնում: Նա կրկին աղաղակեց.

  – Աստված, ցույց տվեք տեսիլքը:

  Եվ նոր կյանքը ծնվեց գարնանը: Բայց մարդը չի նկատել: Նա աղաղակում էր հուսահատության մեջ.

  «Ինձ դուր եկեք, Տեր, եւ ինձ հայտնեք, որ դու այստեղ ես»:

  Դրանից հետո Տերը իջավ ու դիպավ մարդուն: Բայց մարդը բռունցք արեց իր ուսի մեջ եւ գնաց:

   

  Always Thankful To God :

  Arthur Ashe – the legendary Wimbledon player – was dying of AIDS.

  From world over, he received letters from his fans, one of which conveyed… “Why does GOD have to select you for such a bad disease?”

  To this Arthur Ashe replied…The world over

  5 Crore children start playing tennis,

  50 Lakh leam to play tennis,

  5 Lakh leam professional tennis,

  50,000 come to the circuit,

  5000 reach the grand slam,

  50 reach Wimbledon,

  4 to semi final,

  2 to the finals,

  when I was holding a cup I never asked GOD “Why me?’.

  And today in pain I should not be asking GOD “Why me?’

  Be thankful to GOD for 98% of good things in life.

  Թարգմանություն

   

  Միշտ շնորհակալ Աստծուն.

   

  Արթուր Ասհը, լեգենդար Ուիմբլդոնի խաղացողը, մահացավ ՁԻԱՀ-ից:

  Ամբողջ աշխարհում, նա նամակներ է ստացել իր երկրպագուներից, որոնցից մեկը փոխանցում է … «Ինչու է Աստված քեզ տալիս նման հիվանդություն»:

  Արթուր Ասեին պատասխանեց

  5-ական երեխաները սկսում են խաղալ թենիս,

  50 Լախ լեյն խաղալու է թենիս,

  5 Lakh leam պրոֆեսիոնալ թենիս,

  50,000-ը գալիս են մի շրջանի,

  5000-ը հասնում է Մեծ սաղավարտին,

  50-ը հասնում են Ուիմբլդոն,

  4-ից մինչեւ կիսաեզրափակիչ,

  2 եզրափակիչ,

  երբ ես մի բաժակ պահում էի, երբեք չեմ խնդրել Աստծուն, «ինչու ես»:

  Եվ այսօր ցավով չպիտի խնդրեմ Աստծուն, «Ինչու ես ինձ»:

  Շնորհակալ եղեք Աստծուն, բարիքների  համար:

  Վարպետը բացատրում է, որ այն մարդիկ ովքեր երջանկություն են մաղթում միայն ամանորին, քիչ են երջանիկ լինում: Նրանք ովքեր ամեն օր ուրախ են անցկացնում, յուրաքանչյուր օր նրանց համար նոր տարի է: Հետո նա մի պատմություն պատմեց: Նրա աշակերտներից արաջինը շատ թույլ էր, մյուսը  քիչ էր մնում խելագարվեր, քանի որ շատ էր աշխատում:

Մայիսյան 14-երորդ հավաք – Գրականություն

Հովհաննես Թումանյան, «Մեծ ցավը»

 • Կարդացե՛ք տեքստը:
 • Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 բառ, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի թեման մեկ բառով։

Նողկանք

 • Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 նախադասություն, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի գլխավոր ասելիքը մեկ նախադասությամբ։

Հոդվվածում Թումանյանը բողոքում է կյանքում շատ բաներից:

 • Գտե՛ք տեքստում մի գաղտնիք, բանալի, այն, առանց որի տեքստը կզրկվեր իմաստից:

<<Հայոց ամբողջ նոր գրականությունը հազիվ թե մի քանի ամսվա ընթերցանության նյութ լինի․ և, սակայն քանի՞ հոգի կգտնենք, որ ծանոթ լինեն իրենց մայրենի գրականությանը:>> Իմ կարծիքով տեքստի բանալին այս հատվածն է:

 • Կարդում ենք գտած բառը, նախադասությունը, բանալին և հիմնավորում

 

Եղիր այն փոփոխությունը, որը ուզումես տեսնել աշխարհում

Ես սիրում եմ հավասարություն,ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ հավասար լինեն,և իրենց ուրիշներից բարձր չդասեն: Ցանկանում եմ,որ բոլորը ազատ լինեն իրենց սեփական որոշումները կայացնել:Ես չեմ սիրում, երբ մարդկանց մի խումբ նեղացնում է իրենցից ավելի թույլին, դա ավելի շատ իրենց իսկ թուլությունն է ցույց տալիս:Իմ կարծիքով սևամորթները չպետք է ավելի վատ վերաբերմունքի արժանանան իրենց մաշկի գույնի պատճառով:Կարծում եմ, որ տղաները և աղջիկները հավասար են:Ես սիրում եմ խաղաղություն, չեմ սիրում պատերազմ, պատերազմները սկսվում են երկու կողմերի տարբեր կարծիքներից, որի պատճառով հարյուրավոր, կամ հազարավոր մարդիկ զոհվում են:

Քրիստոնեական-մշակութային նախագծեր

Քրիստոնեական առակներ

 

Человек шептал:

— Господи, поговори со мной.

И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:

— Господи, поговори со мной!

И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слышал. Человек оглянулся кругом и сказал:

— Господи, позволь мне увидеть тебя.

И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал снова:

— Бог, покажи мне видение!

И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он плакал в отчаянии:

— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что ты здесь.

И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул с плеча бабочку и ушёл прочь.

Թարգմանություն

Մարդը շշնջաց.

– Տեր, խոսիր ինձ հետ:

Եվ մարգագետին խոտը երգեց: Բայց մարդը չի լսել: Այնուհետեւ մարդը աղաղակեց.

– Տեր, խոսիր ինձ հետ:

Երկնքից ամպրոպ եւ կայծակ գլորվեց: Բայց մարդը չի լսել: Մարդը նայեց շուրջը եւ ասաց.

– Տեր, թող քեզ տեսնեմ:

Իսկ աստղերը փայլում էին: Բայց մարդը չէր տեսնում: Նա կրկին աղաղակեց.

– Աստված, ցույց տվեք տեսիլքը:

Եվ նոր կյանքը ծնվեց գարնանը: Բայց մարդը չի նկատել: Նա աղաղակում էր հուսահատության մեջ.

«Ինձ դուր եկեք, Տեր, եւ ինձ հայտնեք, որ դու այստեղ ես»:

Դրանից հետո Տերը իջավ ու դիպավ մարդուն: Բայց մարդը բռունցք արեց իր ուսի մեջ եւ գնաց:

 

Always Thankful To God :

Arthur Ashe – the legendary Wimbledon player – was dying of AIDS.

From world over, he received letters from his fans, one of which conveyed… “Why does GOD have to select you for such a bad disease?”

To this Arthur Ashe replied…The world over

5 Crore children start playing tennis,

50 Lakh leam to play tennis,

5 Lakh leam professional tennis,

50,000 come to the circuit,

5000 reach the grand slam,

50 reach Wimbledon,

4 to semi final,

2 to the finals,

when I was holding a cup I never asked GOD “Why me?’.

And today in pain I should not be asking GOD “Why me?’

Be thankful to GOD for 98% of good things in life.

Թարգմանություն

 

Միշտ շնորհակալ Աստծուն.

 

Արթուր Ասհը, լեգենդար Ուիմբլդոնի խաղացողը, մահացավ ՁԻԱՀ-ից:

Ամբողջ աշխարհում, նա նամակներ է ստացել իր երկրպագուներից, որոնցից մեկը փոխանցում է … «Ինչու է Աստված քեզ տալիս նման հիվանդություն»:

Արթուր Ասեին պատասխանեց

5-ական երեխաները սկսում են խաղալ թենիս,

50 Լախ լեյն խաղալու է թենիս,

5 Lakh leam պրոֆեսիոնալ թենիս,

50,000-ը գալիս են մի շրջանի,

5000-ը հասնում է Մեծ սաղավարտին,

50-ը հասնում են Ուիմբլդոն,

4-ից մինչեւ կիսաեզրափակիչ,

2 եզրափակիչ,

երբ ես մի բաժակ պահում էի, երբեք չեմ խնդրել Աստծուն, «ինչու ես»:

Եվ այսօր ցավով չպիտի խնդրեմ Աստծուն, «Ինչու ես ինձ»:

Շնորհակալ եղեք Աստծուն, բարիքների  համար:

Վարպետը բացատրում է, որ այն մարդիկ ովքեր երջանկություն են մաղթում միայն ամանորին, քիչ են երջանիկ լինում: Նրանք ովքեր ամեն օր ուրախ են անցկացնում, յուրաքանչյուր օր նրանց համար նոր տարի է: Հետո նա մի պատմություն պատմեց: Նրա աշակերտներից արաջինը շատ թույլ էր, մյուսը  քիչ էր մնում խելագարվեր, քանի որ շատ էր աշխատում:

Մայիսյան 14-երորդ հավաք – Հայող Լեզու

l1.Հանապազորդ,հանապազօրյա,ամանոր,պնդօղակ,օրըստօրե,նախօրոք,ամենօրյա,բախտորոշ,գիշերուզօր,ապօրինի,հուգող,մեղմորեն։

2.Արեվառ-արևառ Հեվիհեվ-հևիհև Սեթեվեթանքա-սեթևեթանք Հոգևարք-հոգեվարք 4 շարքում էլ սխալ կար

3.Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեղեվել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սևթեվեթել,կար,կարևորել։

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 1. գիշերօթևան, հանապազօրյա, հանապազորդ, երկարօրյա, առօրյա, լրիվօրյա, տնօրհնեք, ինքնօքսիդացում, դահուկորդ, նեղօձիք
 2. նետընկեց, խոյընթաց, քարընկեց, գորտնկիթ, գահընկեց, ակնդիր, առնըչվել, առընթել, չփփոց, աննչացք
 3. արհամարանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնորհ, ապաշխարհանք, արհավիհրք, ընդամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթհեթալ
 4. ժպիրհ, արհամարհանք, ընդհատել, տարաշխարհիկ, հայհոյանք, շնորհք, խոնարհվել, հեղհեղուկ, հեղհեղատ, հաթայթել
 5. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 6. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 7. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

41.լրջմիտ,պարսավ-պարսավել,պախարակել-դատապարտել,վարանել-տարակուսել-կասկածել,անգթանալ-դժնդակ,տանջանք,տարտարոս-դժոխային,խելացի-բանիմաց,համախոհ։

42.անգութ-խստասիրտ-ժանտ,պայմանագիր-համաձայնագիր,լրջախոհ-իմաստուն-շրջահայաց,դժկամ,ստորագրություն,խստապահանջ,անցողիկ-անցանելի,անցակետ-տարանցիկ,

43.դատապարտել,շորթել-գրփել,բամբասել-չարախոսել-պարսավել,մարգարե-կանխասաց,դժգոհել-փնթփնթալ-տրտնջալ,կռփամարտ,պախարակել-բանադրել։ 44.էական,հիմնական-գլխավոր,հյուպատոս-բանագնաց,գանգրահեր-խոպոպավոր-գռուզ,ներհուն,անէ-բորոտ,բանիմաց,բանսարկու-բամբասկոտ,բորբոքված,գուռ։ 45.գավիթ-նախադրահ,մսկիթ-տաճար,մեխք-հանցանք,կատար,կարկամ,կասկած-կսկիծ,վարկած,գութ-բարեգութ,կարեկցանք,մեղսակից։

46.1)սեփ-սև,հուսախաբ,խարխափել,լիրբ 2)հապշտապ,տարփողել,թարփ,ամրոկոտ 3)նրբանկար,խաբկանք,բորբ,սպրդել 4)սրփել,թպրտալ,շամբուտ,ծոպավոր 5)աղյուսակ,ծփծփալ,սափրիչ,կափկափել 6)կառափնարան,երկնահուփ,հղբանալ,գիփս 47.1)առնթեր,որոտընդոստ,երկնչել,ինքնստինքյան 2)առէջ,միջօրե,Երևանջէկ,երբևիցե 3)մանրէաբան,այժմեական,անէական ,գործունեություն 4)քնքշօրոր,վաղորդյան,վաղօրոք,ջրօրհենք 5)թիկնոթոց,օրորոց,գիշերօթիկ,անոթ 6)հոտնկայս,ակնդետ,խոչընդոտ,չխչխկոց։

48.Կարկառել,առընթեր,հովհար,մտածածին,հոգնած,առընթեր,անհեթեթ,թավալգլոր,երկորյակ,խրթվիլակ,դշխեմ,առընչություն,նախշազարդ,հարթաքանդակ,հանապազօրդ 49.Անեծք,բարոքել,մտածածին,հոգնած,մտածություն,բամբակ,խաբեություն,խորդածություն 50.անբասիր,անբարիշտ,գիրկընդխառն,գրաբար,զգուշորեն,բամբիռ,տարրորոշել,քարակարկառ,խորդուբորդ

51) 1. աղյուսակ, 2. հարյուրյակ, 3. պայուսակ, 4. սյունակ, 5. հարսնյակ, 6. դաստառակ, 7. իննսունամյակ, 8. քառասնամյակ, 9. դաստիարակ Սխալ են՝ 3,4,9

52) 1. աղբաբզեզ, 2. հարդաշաղախ, 3. պակսիմատ, 4. սաղմոսերգու, 5. հիպնոս, 6. դարպասել, 7. ինժեներ, 8. քարակարկառ, 9. ուղղագրություն Սխալ են՝ 3,7,9

53) 1.թփուտ, 2. հապշտապ , 3. պարփակել, 4. թղպամած, 5. թպրտալ, 6. հապճեպ, 7. հափշտակել, 8. ինքնասփոփ, 9.ամպահյուս Սխալ են՝ 4,5,8

54) 1.արծարծել, 2. բարբաջել , 3. բարբառել, 4. սեթևեթել, 5. հեթեթալ, 6.սռթառթալ? , 7. ելևէջել, 8. կայծկլտալ, 9. Կռկռթալ? Սխալ են՝ 5,6,9

55) 1. արժևորել, 2. Ոգևորել, 3. Գերեվարել, 4. Արևել, 5. Անձրևել, 6. Բարևել, 7. Դրսևորել, 8. Կարևորել, 9. Գոտևորել Սխալ են՝ 1, 7, 9

56) 1. ճկռել, 2. Ճգնել, 3. Ճքվել, 4. Ճաքճքել, 5. Ճամարտակել, 6. Ճեղքել, 7. Ճմռթել, 8.Ճպռոտել, 9. ճառագել Սխալ են՝ 2, 5, 7, 8

57) 1. գզվռտուք, 2. Տրտմաշուք, 3. Փսփսուկ 4. Ծեծկռտուկ, 5. Քաշկռտուք, 6.Տրտմասուք, 7. Մանրուք, 8. Փնտրտուք, 4. Քսուք

58) 1. տարորոշել, 2. տարրալուծել, 3. միատարր , 4. տարրական, 5. տարընթաց, 6. տարադրամ

59) 1. հայլազարդ, 2. արդուզարդ , 3. Գմբեթարդ                                                        , 4.գեղարդ , 5. կրթնթարդ, 6. վիմարդ Սխալ չկա

60) 1. բարձրակետ, 2. Հայցակետ, 3. կիզանուտ, 4. Կիսափուտ, 5. Բևեռախույզ, 6. Բնախույս Սխալ են՝ 5,6

61) 1. մախաղ, 2. շաղախ, 3. փարչ, 4. հարճ, 5. փրչոտ, 6.քրջոտ Սխալ են՝ 1, 3, 6

62) Տարերգի դեմ կռվելը տարրական բան չէ: Թեկուզ շոտլանդական քաթանից կարված լինեն, չեն դիմանա մրրիկին, կընկնեն առագաստները: Դեկտեմբերի տասնիննին բարձրացավ իններորդ ալիքը: Մրրկածուփ օվկիանոսի ալիքների հուժկու շեղջերը բարձրանում էին վեր ու հսկայական շաչուն-շառաչյունով ընկնում ցած:

63) Հակառակ իր վանող արտաքինին՝ նա մարդախույս չէր. Ընդհակառակը, չափազանցբարիացակամ քրիստոնյա էր և աշխաըում էր աչքի չընկնել: Կլիներ հիսունիննից վաթսունտարեկան: Հանապազօրյա աշխատանքին զուգընթավ տարվում էր մարգարեականխորհրդածություններով, որոնք անդորր էին բերում ծռովահույզ հոգուն, ոսկրոտ մարմնին:

64) Միջօրեի շոգին, պառկած ականակիտ, քչքչան աղբյուրի մոտ, հայացքը հառած գեղուղեշերկնաքերծ բարդիներին, Հովհաննես Դանիելյանը յուրօրինակ փիլիսոփայություն էրզարգացնում: Հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց: Մի րոպեում ոտից գլուխ թրջվեցինք: Կիրճըմթնեց: Կայծակնառաք երկինքը վայրկենաբար սկսեց փայլատակել: Մենք պետք է շտապփոխչեինք այդ արհավրալից վայրից:

65) Անթափանց, սռթսռթացնող ծոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյանափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերգի անհաշտ ըմբիշային պայքարը,ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքիվրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:

66) Մի քանի օրից տանջալլուկ հիվանդն ապաքինվեց: Նրա ոսկորն ու կաշին էին մնացել, ևմումիա հիշեցնող կմախքացած մարդու հագուստները խրտվիլակի լաթերի պես կախվելէին վրայից: Գզգզված մորուքն ու ընչացքը, ալեզարդվող երկար մազերը տարօրինակտեսք էին տվել նրան:

67) Տիգրան Բ-ն, ինչպես նաև Միհրդատ Եվպատորը, անտարակույս, հելլենիստական տիպիմիապետներ էին: Նրանց վերանորոքչական գործունեությունը վերջ դրին Լուկուլլոսի ևՊոմպեոսի նողկալի արշավանքները: Ջարդուբուրդ արված հելլեն մշակույթը հայկական տարածքում հետզհետե իր տեղը զիջեց իրանական մշակույթին ու կենցաղին:

68) Մասսայական գաղթի հետևանքով հիմնվում են գաղթօջախներ՝ Նոր Ջուղան,Թեոդոսիան, Հյուսիսային Կովկասը, Զմյուռնիան, Սիրիան, Ամստերդամը: Շահ Աբբասերկրորդը ընդառաջում էր հայ արհեստավորներին: Նույնիսկ եկեղեցիներ կառուցվեցին՝վերամբարձ գմբեթներով, երփներանգ նախշերով, քրիստոնեական պատկերներով:

69) Թատերական հրապարակ, ժողովրդական երգիչ, Լևոն Մեծ, Լուսավորչի կանթող,Լիբանանի Հանրապետություն, Պան Գի Մուն, հայկազյան բառարան, Գվինեական Ծոց,Թարգմանչաց տոն, Արիստակես Գրիչ

70) Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ, Կիրոս կրտսեր, Միլոսյան Վեներա, ԳրիմԵղբայրներ, ձմեռային պալատ, Սուրբ Հաղպատի վանք, Սուրբ Ղազար կղզի, Պեր Լաշեզ,Հայորդաց տուն, Մյասնիկյանի հրապարակ

71) Նոբելյան կոմիտե, Թուրքմենչայի պայմանագիր, Թուխմանուկ վանք, ԷկվադորիՀանրապետություն, Բենիլյուքսի երկրներ, Բևեռային աստղ, Պիպին Կարճահասակ,Բուլոնյան անտառ, Բյուրականի աստղադիտարան, Եվրասիական տնտեսականհամագործակցություն

72) Լուիզ Սիմոն-Մանուկյան, Հուզդոնի ծոց, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լուպե դե Վեգա,Խորենացու փողոց, Կարելական Հանրապետություն, Խոսրովի արգելավայր,Կենտրոնական Եվրոպա, Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադական Արկտիկականկղզեխումբ

73) Արևմտյան Ուկրաինա, Զատկի կղզի, Նուբիական անապատ, Հայկական Տավրոս, ՀինՀունաստան, Նյուրնբերգյան դատավարություն, Աքեմենյան Պետություն, Արաբականթերակղզի, Բագրատունյաց հարստություն, Բալեարյան կղզիներ 74) Թաիլանդի Թագավորություն, Ռուբիկոն գետ, Նորմանդական կղզիներ, Ռուսականտափաստան, Սարդարապատի ճակատամարտ, Սանտա Կատարինա, ՍիրիայիԱրաբական Հանրապետություն, վերահսկիչ պալատ, Տիբեթի Բարձրավանդակ,Փետրվարյան հեղափոխություն

75) 1) Հին Հունաստան, Պետական դումա, Հյուսիսային բևեռ, Ծննդյան տոներ 2) Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտ, Վարդանանց պատերազմ, Ապենինյան թերակղզի, ԱրևելյանԵվրոպա 4) Հարուն ալ Ռաշիդ, Յարոսլավ իմաստուն, Պաղտասար դպիր, Պետրոս Գետադարձ 5) Ռիո դե Ժանեյրո, Փոքր Մհեր, Օսմանյան կայսրություն, Հայկական լեռնաշխարհ

 1. 1) ՔԱԱ- 9011

2) ՆԽԶ- 446

3) ՃԺԵ-115

4) ՏՇՃԾ-4550

4րդ տողը սխալ է:

 1. 1) ՉՀԷ-777

2) ՓՊԸԺ-8880

3) ՍԳԳ-2033

4) ՐՈԿԶ-5566

2րդ և 4րդ տողերը սխալ են:

3 Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեդրել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սեթևեթել,կարևորել

4 Անէ,երբևիցե,մանրէ,վայէջք,լայնէկրան,առօռեական,անէական,այժմեական,ինչևէ,գոմէշ,

5 Թագավորօծություն,խաղաղօվկիանյան,հօգուդ,զորօրինակ,զօրհանապազ,դաշնօրոր,ամանորյա,անրակոսկր,բնօգտագործում:

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 

8 Գիշերօթևան,հանապազօրյա,հանապազորդ,երկարօրյա,առօրյա,լրիվօրյա,տնօրհնեք,ինքնօքսիդացում,դահուկորդ,նեղօձիք:

9 Նետընկեց,խոյընթաց,քարընկեց,գորտնկիթ,գահընկեց,ակնդիր,առնչվել,առընթեր,չփչփոց,

10 Արհամարհանք,ամպհովանի,խոնարհում,բարեշնորհ,ապաշխարհանք,արհավիրք,ընդամենը,ընդհանուր,մանադազգահ,հեթեթալ

Իբրև, ինչևէ, նաև, ևս, կարևոր, բարև, նաև, որևիցե, մինչև

 1. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 2. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 3. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

 

 1. Հյուրախաղ, տնամերձ, օձաձուկ, մրգահյութ, հողագունդ, արծաթագործ, նախշազարդ, ծաղկափոշի, ծառատունկ, հորդաբուխ,
  մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, սալահատակ, եռավանկ, կավահող, քաղցրահամ, ժպտադեմ, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, ջրագռավ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Լուսակիր, լուսարձակ, լուսամեջ, լուսամայր, արևափայլ, արևամուտ, արևաբախ, արևաբաց, արևաբիծ, հողաբաժին, հողաբան, հողաբաշխում, հողաբույր, հողաբույս, ջրագետ, ջրաբաժան, ջրաբան, ջրաբաշխք, ջրաբալաստ:
 3. Մտավորականություն, գնողունակություն, շաբաթօրյակ, եկամտաբերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, գծագրական, կենսագործունեություն, ողնաշարավոր, սահմանապակություն, ճանապարհաշինական, աշխատաժամանակ, տնտեսագիտություն:
Հնչյունափոխված բաղադրիչ ունեցող Հնչյունափոխված բաղադրիչ չունեցող
Բարակ-մարակ Հեռու-հեռու
Աման-չաման Արագ-արագ
Պարապ-սարապ Քուլա-քուլա
Առոք-պառոք Տեղ-տեղ
Մանր-մունր Զույգ-զույգ
Փոքր-մոքր Խումբ-խումբ
այլունփայլուն Խումբ-խումբ
 1. Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
  երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։
  Հաց, ծով, ալեկոծվել, քար, երկաթե։

 

Հաց – Սեղանին կար սև հաց: Տղաներով գնացինք հաց ուտելու:

Ծով – Ընտանիքով գնացել էինք կասպից ծով: Այս գեղեցկուհին ուներ ծով աչքեր:

Քար – Փողոցում սայփակեցի քարերի պատճառով: Նա ուներ քարի պես նյարդեր:

Երկաթե – Այս գդալը երկաթից է պատրաստված: Այս տղան երկաթե կամք ունի:

 2.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որը
փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։
1. առվակ (կարկաչուն, մոլորված, լայն)

Մոլորված առվակ
2. ժայռ (բարձր, մտախոհ, ուղղաձիգ)

Մտախոհ ժայռ
3. ծաղիկ (բուրավետ, դեղին, ժպտուն)

Ժպտուն ծաղիկ
4. փողոց (ուրախ, ասֆալտապատ, լայն)

Ուրախ փողոց
5. սենյակ (կահավորված, նորոգված, հյուրընկալ)

Հյուրընկալ սենյակ
6. հուշարձան (քարե, նախշազարդ, հպարտ)

Հպարտ հուշարձան
7. բերդ (կիսավեր, ալևոր, հինավուրց)

Ալևոր բերդ
8. ցայտաղբյուր (գեղեցիկ, քանդակազարդ, զվարթ)

Զվարթ ցայտաղբյուր
9. ամպ (ճերմակ, թավահոնք, անձրևաբեր)

Թավահոնք ամպ
10. գիրք (կաշեպատ, մաշված, իմաստուն)

Իմաստուն գիրք

1.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։

Հսկայական-վիթխարի

Հարթ-ողորկ

Դժվար-խրթին

Դյութիչ-հմայիչ

Դրվատել-գովել

Դատարկել-պարպել

Անպտուղ-ստերջ

Խոնավ-տամուկ

Ժողովել-հավաքել

 

 

2.Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

ա) Լուռ
1. ակնդետ, անխոս, անթարթ

անխոս
2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն

լռելյան
3. անձայն, անքթիթ, անշեղ

անձայն
բ) Գեղեցիկ
1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ

չքնաղ
2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր

գեղանի
3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր

պատկերավոր
գ) Գովել
1. նախատել, բաղդատել, դրվատել

դրվատել
2. հարատևել, պարսավել, ներբողել

ներվողել
3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել

փառաբանել
դ) Երեկո
1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս

վերջալույս
2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ

արևամուտ
3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ

իրիկնամուտ
ե) Ցանկալի
1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի

բաղձալի
2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի

տենչալի
3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

ըղձալի

 1. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ։
  Փութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ,
  օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր,
  արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ,
  թանձր, անբասիր: ։ Փութաջա -ծույլ Ամպոտ-ջինջ Ուսյալ-տգետ Ստորոտ-գագաթ Օրինական-ապօրինի Խորդուբորդ-ողորկ Հաշարճակ-երկչոտ Ջրարարբի-անջրդի Արատավոր-անբասիր Նոսր-թանձր
 2. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ հականշային տարարմատ
  զույգը և յուրաքանչյուր բառով կազմե՛լ մեկական նախադասություն։
  1. մոտ-հեռու, արագ-դանդաղ, տգետ-գիտուն

Մոտ-հեռու

Գարնան ավարտի մոտ, գիտնականը պատրաստվումեր հեռու ճամբորդությանը:

 1. շոգ-ցուրտ, մարդկային-տմարդի, հին-նոր

Շոգ-ցուրտ

Աշոտը եկել էր ցուրտ երկրից և ամառվա շոգը հոգնեցնում էր նրան:

 1. սառը-տաք, երկար-կարճ, վախկոտ-անվախ

Երկար-կարճ

Երկար պատրաստվելուց հետո, աշակերտը խնդիրը շատ կարճ ժամանակում լուծեց:

 1. վճարովի-անվճար, վախկոտ-արի, մաքուր-կեղտոտ

Վախկոտ-արի

Վախկոտ տղան դարձավ արի զինվոր:

 1. ամառ-ձմեռ, մուտք-ելք, հաճելի-տհաճ

Ամառ-ձմեռ

Ձմռանը բոլորը կարոտում են ամառվա շոգը:

 1. թեք-ուղիղ, հասուն-տհաս, կայուն-խախուտ

Թեք-ուղիղ

Մեքենան գնում եր թեք ճանապարհով և վտանգվում էր ուղիղ բախման:

 

 

1.Աջ սյունակից ընտրել ձախ սյունակում գրված օտարաբանությունների
համարժեքները։
կոլեկցիա     —       գրավատուն
օրիենտացիա —    ախտորոշում
տրադիցիա    —      կողմնորոշում
ստաբիլ          —       մեկնարկ
լոմբարդ         —       հավաքածու
վալյուտա     —        ավանդույթ
ստարտ         —        կայուն
դիագնոզ      —        արժույթ
դիսպետչեր    —    առևտրային
կոմերցիոն      —    կարգավար

Կոլեկցիա – հավաքածու

Օրիենտացիա – կողմնորոշում

Տրադիցիա – ավանդույթ

Ստաբիլ – կայուն

Լոմբարդ – գրավատուն

Վալյուտա – արժույթ

Դիագնոզ – ախտորոշում

Դիսպետչեր – կարգավար

Կոմերցիոն – առևտրային

 1. Գտնե՛լ փոխառությունները (գտնելու համար համեմատե՛ք
  ձեր իմացած այլ լեզուների հետ)։
  Տորթ, տեխնիկա, կամուրջ, ալբոմ, ակացիա, ակորդեոն, ծառ, ակվարիում, բազալտ, լույս, բալետ, բալլադ, հոգի, բենզին, գիպս, գլոբուս, գրամ, կարտոֆիլ, կոնկրետ, հող, կոնֆետ, հորիզոն, կարկուտ, մագնիս, հողմ, մեթոդ, պոեմ,
  սպիրտ, հովիվ։

Տորթ, տեխնիկա, ալբոմ, ակորդեոն, ակվարիում, բազալտ, բալետ, գլոբուս, գրամ, կոնկրետ, կոնֆետ, հորիզոն, մագնիս, մեթոդ, պոեմ:

 

 1. Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հնաբանությունները։
  Այպանել, սյուն, միջանցք, աշտե, մարդպետ, ուղևոր, ատենադպիր,
  պահարան, այրուձի, արդ, հետո, ի փառս, սենյակ, գրադարան, հանգույն, զի,
  որովհետև, վաղր, հանապազ։

Այպանել, աշտե, մարդպետ, ատենադպիր, այրուձի, արդ, ի փառս, զի:

1Վ.

1)Ամեն-ական,քրիստոն-ություն,երբևից-,ինչև-

2)հն-աբան,պատնեշ,չ-ինք,առ-ջաթել

3)եղ-րերգ,ափ-ափ,չ-նք,լայն-կրան

4) դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի,անէ

 

2Վ.

1)Ան-զր,խուռն-րում,երբև-,նախոր-

2)նրբ-րշիկ,լայն-զր,լուս-րես,ան-ացում

3)բացմ-րանգ,օրըստօր-,հր-շ,դող-երոցք

4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

 

 1. 4) ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ

 

 1. 4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ

 

 1. 4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

 

 1. 3) oրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ

 

 1. 2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ

 

 1. 2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա

 

 1. 9. 4)ագեվազ,գինեվաճառ,ուղեվճար,դափնեվարդ

 

10.2)ատամնաբույժ,Սերգեյի,հայելազարդ,լռելյայն

 

 1. 2) բարյացական, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն:

 

 1. 2) նրբաճաշակ, հարբեցող, արբշիռ, գրաբար:

 

 1. 2) Ծոպք, թարպ, պապակ, ճեպընթաց:

 

 1. 3) Շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ:

 

 1. 1) Շագանակագույն, զիգզագաձև, վարդգես, վարգել:

Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում

Ռայմոն Պանիկկարը հայտնաբերել է 29 ուղի, որի միջոցով կարող են մշակվել փոփոխություններ, այդ թվում `աճ, զարգացում, էվոլյուցիա, հեղափոխություն, վերականգնում, վերափոխում, բարեփոխում, նորարարություն, վերածնունդ, մուտացիա, առաջընթաց, դիֆուզիա, փոխառություն, ներդիրացում, վերափոխում և այլն: Այս համատեքստում արդիականացումը կարելի է դիտարկել որպես լուսավորության դարաշրջանի համոզմունքների և պրակտիկայի ընդունում, ինչպիսիք են գիտությունը, ռացիոնալիզմը, արդյունաբերությունը, առևտուրը, ժողովրդավարությունը և առաջընթաց հասկացությունը: Հեղինակը հիմնվելով ՈՒմբերտո Էքոյի, Պիեռ Բուռդի և Ջեֆեռի Ալեքսանդրի գաղափարների վրա առաջարկեց նոր մոդել, որը պետք է համապատասխաներ հասարակության փոփոխությանը:

Մշակութային գյուտը նշանակում է ցանկացած նորարարություն, որը նոր է օգտակար է մի խումբ մարդկանց համար և արտահայտված է նրանց վարքագծում: Մարդկությունը արագացնում է մշակույթի զարգացման ընթացքը: Մշակույթի վերափոխում նշանակում է հասարակության մշակութային հայեցակարգի վերակառուցում:Մարդկությունը գտնվում է գլոբալ «արագացված մշակույթի փոփոխության ժամանակաշրջանում», որը պայմանավորված է միջազգային առևտրի, զանգվածային լրատվության միջոցների և բնակչության պայթյունի հետևանքով: Մշակույթի վերափոխումը նշանակում է հասարակության մշակութային հայեցակարգի վերակառուցում:

Մշակույթները ներգրավված են երկու ուժերի կողմից, որոնք խրախուսում են փոփոխությունները: Այս ուժերը կապված են ինչպես սոցիալական կառույցների, այնպես էլ բնական իրադարձությունների հետ և ներգրավված են ընթացիկ կառույցներում մշակութային գաղափարների և գործելակերպերի հավերժացման մեջ, որոնք ենթակա են փոփոխության:

Սոցիալական կոնֆլիկտը և տեխնոլոգիաների զարգացումը կարող են փոփոխություններ առաջացնել հասարակության մեջ `փոփոխելով սոցիալական դինամիկան և նոր մշակութային մոդելների առաջխաղացումը առաջացնելով գեներացնող գործողություն: Այս սոցիալական փոփոխությունները կարող են հանգեցնել գաղափարական և մշակութային այլ փոփոխությունների: Օրինակ՝ ԱՄՆ ֆեմինիստական շարժումը ներգրավեց նոր փորձեր, որոնք գենդերային փոխհարաբերություններ են ստեղծում փոխելով գենդերային և տնտեսական կառույցները: Բնապահպանական պայմանները կարող են նաև մուտք գործել որպես գործոններ: Օրինակ՝ վերջին սառցակալման ժամանակ ի հայտ եկան նոր բույսերը, որոնք բերում էին գյուղատնտեսական գյուտի, այն հանգեցրեց բազմաթիվ մշակութային նորարարությունների և սոցիալական դինամիկայի փոփոխությունների:

1-ին համաշխարհային պատերազմը

Առաջին համաշխարհային պատերազմ կամ Առաջին աշխարհամարտ Եվրոպայում ծագած համաշխարհային պատերազմ, որն սկսվել է 1914 թվականի հուլիսի 28-ին և շարունակվել մինչև 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ը։ Պատերազմին, որը ժամանակին բնութագրվել որպես պատերազմ բոլոր պատերազմներին վերջ տալու համար, մասնակցել է ավելի քան 70 միլիոն զինվորական, որոնցից 60 միլիոնը՝ միայն Եվրոպայում, ինչի արդյունքում այն դարձել է խոշորագույն պատերազմներից մեկը պատմության մեջ: Ըստ գնահատականների՝ 9 միլիոն զինվորական և ավելի քան 7 միլիոն խաղաղ բնակիչ է զոհվել պատերազմում։ Զոհերի մեծ թվի պատճառ են եղել նաև տեղի ունեցած ցեղասպանություններն ու 1918 թվականին բռնկված գրիպի համաճարակը. արդյունքում ամբողջ աշխարհում մահացել է 50-100 մլն մարդ։ Ռազմական կորուստներն ավելացել են տեխնոլոգիական ու արդյունաբերական նորարարությունների և մարտավարական փակուղու պատճառով, ինչն արդյունք էր ծանր խրամատային պատերազմի։ Այն եղել է մարդկության պատմության ամենաարյունահեղ պատերազմներից մեկը, որը հանգեցրել է քաղաքական խոշոր փոփոխությունների, ներառյալ 1917-1923 թվականների հեղափոխությունների պատերազմին մասնակցած բազմաթիվ երկրներում։ Պատերազմի արդյունքում չլուծված հակամարտությունները նպաստել են շուրջ երկու տասնամյակ անց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելուն:

1914 թվականի հունիսի 28-ին բոսնիացի սերբ ազգայնական Գավրիլո Պրինցիպը Սարաևոյում սպանել է Ավստրո-Հունգարիայի թագավորության գահաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդին, ինչը հանգեցրել է Հուլիսյան ճգնաժամին։ Դրան ի պատասխան՝ Ավստրո-Հունգարիան վերջնագիր է ներկայացրել Սերբիային, սակայն վերջինս հրաժարվել է կատարել ավստրիացիների պահանջները։

Միմյանց դաշնակից պետությունները Բալկաններում ծագած երկկողմ հակամարտության արդյունքում սկիզբ առած ճգնաժամը վերածել են կոնֆլիկտի, որին մասնակցել է Եվրոպայի մեծ մասը։ 1914 թվականի դրությամ Եվրոպայի մեծ տերությունները բաժանված էին երկու խմբավորման՝ Անտանտի, որի կազմում ընդգրկված էին Ֆրանսիայի երրորդ հանրապետություն, Ռուսական կայսրությունն ու Բրիտանական կայսրությունը, և Եռյակ դաշինքի, որի կազմում էին Գերմանական կայսրությունը, Ավստրո-Հունգարական կայսրությունն ու Իտալիայի թագավորությունը (Եռյակ դաշինքը հիմնականում ունեցել է պաշտպանական բնույթ և թույլ է տվել Իտալիային չմասնակցել պատերազմին 1914 թվականին)։ Ռուսաստանը հարկ է համարել պաշտպանել Սերբիային, և հուլիսի 25-ին հրաման է արձակվել նախապատրաստվել պատերազմի, իսկ երբ հուլիսի 28-ին Ավստրո-Հունգարիան ռմբակոծել է Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադը, Ավստրիային սահմանակից ռազմական շրջաններում հայտարարվել է մասնակի զորահավաք։ Համառուսական զորահավաքը հայտարարվել է հուլիսի 30-ի երեկոյան, Գերմանիան և Ավստրո-Հունգարիան ընդհանուր զորահավաք են հայտարարել հուլիսի 31-ին, իսկ Գերմանիան Ռուսաստանից պահանջել է կատարել զորացրում տասներկու ժամվա ընթացքում։ Երբ Ռուսաստանը մերժել է, Գերմանիան օգոստոսի 1-ին պատերազմ է հայտարարել՝ սատարելով Ավստրո-Հունգարիային։ Վերջինս հետևել է նրա օրինակին օգոստոսի 6-ին, իսկ օգոստոսի 2-ին ընդհանուր զորահավաք է հայտարարել Ֆրանսիան՝ սատարելով Ռուսաստանին։

Ազգային անվտանգություն

Հայաստանի կառավարությանն առընթեր Ազգային անվտանգության ծառայություն(ԱԱԾ), գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին, որը մշակում և իրականացնում է ազգային անվտանգության բնագավառում  քաղաքականությունը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության մարմինների կառավարումը։ Այն համարվում է Հայաստանի գլխավոր հատուկ ծառայությունը։ 

Հայաստանը ունի Ազգային անվտանգության և Ներքին գործերի նախարարությունների մեկ գերատեսչության մեջ միավորման փորձ։ Այս իրավիճակը տևեց 1996 թվականից մինչև 1999 թվականը։ Չնայած այն լուրերի, որ Ազգային Անվտանգության ծառայությունը ռուսական օրինակով կմասնատեն մի քանի գերատեսչությունների, այն պահպանում է ՊԱԿ-ի անփոփոխ կառուցվածքը՝ ԱԱԾ կազմի մեջ են մտնում և՛ հետախուզությունը, և՛ սահմանապահ զորքերը, և՛ ծածկագրողները, և՛ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունը։

Պետական շահ

Պետական շահ (անգլ.՝ National interest), որը երբեմն անվանվում է պետական գիտակցություն (ֆր.՝ Raison d’État), պետության նպատակների և ամբիցիաների ամբողջությունն է, լինեն դրանք  տնտեսական, ռազմական և  մշակութային: Պետական շահի կոնցեպցիան կարևորագույններիցն է միջազգային հարաբերություններում, որտեղ պետական շահերի ձգտումը ռեալիստական դպրոցի հիմքն է հանդիսնաում:

Մարդկության պատմության վաղ ժամանակաշրջանում պետական շահերը սովորաբար դիտարկվում են երկրորդական՝ առաջին տեղը զիջելով կրոնական կամ բարոյական սկզբունքին: Պատերազմներին մասնակցելու համար պետության ղեկավարներին հարկավոր էր արդարացնել իրենց միջամտությունը կամ անմիջական մասնակցությունը ռազմական գործողություններին: Սովորաբար ընդունված է համարել, որ պետական շահերին առաջնություն տվող առաջին մտածողն էր Նիկոլո Մաքիավելին:

Ազգ

«Ազգ» հասկացությունը կարելի է սահմանել` ելնելով երկու տարբեր դիրքորոշումներից: Ազգը էթնիկական նույն ծագումը, պատմական հայրենիքը, լեզուն, մշակույթն ունեցող մարդկանց հավաքականությունն է, որում առկա է ազգային ինքնության կամ պատկանելության գիտակցությունը: Այս սահմանման մեջ նշված հատկություններից որևէ մեկի կամ մի քանիսի բացակայությունը, սակայն, ամբողջովին չի ջնջում կամ բացառում ազգային պատկանելության իրավունքը, այլ տվյալ բանաձևման համապատասխան` այդ պատկանելության թերի լինելն է մատնանշում: Մակերեսային ընկալումով` ազգային պատկանելությունը կապվում է սոսկ էթնիկական ծագման հետ, սակայն այդ պատկանելությունն ամբողջական է դառնում միայն վերը թվարկված հատկությունների առկայությամբ:

 

Վիեննայի վեհաժողով

Վիեննայի վեհաժողով, համաեվրոպական վեհաժողով, որտեղ որոշվեցին Եվրոպայի պետությունների սահմանները։ Իր ընդգրկմամբ նախադեպը չունեցող Վիեննայի վեհաժողովին մասնակցում էին 2 կայսր, 4 թագավոր, 2 թագաժառանգ և 215 իշխանական տների ղեկավարներ։ Այստեղ հավաքվել էր 450 դիվանագետ։ Այն ավարտեց եվրոպական տերությունների կոալիցիաների պատերազմները (Դաշնախմբային պատերազմներ) նապոլեոնյան Ֆրանսիայի դեմ (Նապոլեոնյան պատերազմներ)։ Տեղի է ունեցել Վիեննայում 1814 թվականի սեպտեմբերից 1815 թվականի հունիսը։ Վիեննայի կոնգրեսին մասնակցել են եվրոպական բոլոր պետությունների (բացի Թուրքիայից) 216 ներկայացուցիչներ։ Կոնգրեսում առաջատար դեր էին խաղում Անգլիան, Ռուսաստանը և Ավստրիան։

Բանակցությունները հաճախ ընդհատվում էին պարահանդեսներով, ներկայացումներով, որսով։ «Պարող վեհաժողով»՝ այդպես է այն մնացել բոլորի հիշողության մեջ։ Պայմանագրերը մշակվում էին առանձին աշխատանքային խմբերում։

Վեհաժողովին մասնակցող յուրաքանչյուր երկիր հետամուտ էր իր շահերին։ Ռուսաստանը, Անգլիան, Ավստրիան և Պրուսիանվերաձևեցին Եվրոպայի պետական սահմանները՝ հաշվի չառնելով այլ ազգերի՝ սեփական պետություն ունենալու իրավունքը։ Այսպես, Նապոլեոնի ստեղծած Վարշավայի դքսությունը լուծարվեց։ Լեհական հողերի զգալի մասն անցավ Ռուսաստանին։ Պահպանվեց Իտալիայի և Գերմանիայի մասնատվածությունը։ Անգլիան ստացավ Մալթա կղզին և հոլանդական մի շարք գաղութներ։

Վեհաժողովի մասնակիցները գտնում էին, որ Ֆրանսիական հեղափոխությունը Եվրոպայում խախտել է օրինական կարգը։ Նրանք որոշեցին վերականգնել տապալված արքայատոհմերն ու իշխանական տները։ Դա վերաբերում էր առաջին հերթին Ֆրանսիային։ Վերականգնվեցին նաև նրա մինչհեղափոխական սահմանները։

Վիեննայի կոնգրեսի կարևորագույն խնդիրներն էին Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությամբ և նապոլեոնյան պատերազմների ժամանակ վերացված ավատատիրական (ֆեոդալական), միապետական կարգերի վերականգնումը, մի շարք տապալված գահատոհմերի (դինաստիաների) վերահաստատումը, պայքարը ազգային-ազատագրական ու հեղափոխական շարժումների դեմ, դաշնակից տերությունների հաղթանակի ամրապնդումը, Ֆրանսիայում նապոլեոնյան վարչակարգի վերականգնումը կանխելու և Եվրոպան Ֆրանսիայի նոր զավթողական պատերազմներից ապահովագրելու ամուր երաշխիքների ստեղծումը, հաղթողների տարածքային հավակնությունների բավարարումը և Եվրոպայում նոր պետական սահմանների հաստատումը։

1.Հանապազորդ,հանապազօրյա,ամանոր,պնդօղակ,օրըստօրե,նախօրոք,ամենօրյա,բախտորոշ,գիշերուզօր,ապօրինի,հուգող,մեղմորեն։

2.Արեվառ-արևառ Հեվիհեվ-հևիհև Սեթեվեթանքա-սեթևեթանք Հոգևարք-հոգեվարք 4 շարքում էլ սխալ կար

3.Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեղեվել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սևթեվեթել,կար,կարևորել։

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 1. գիշերօթևան, հանապազօրյա, հանապազորդ, երկարօրյա, առօրյա, լրիվօրյա, տնօրհնեք, ինքնօքսիդացում, դահուկորդ, նեղօձիք
 2. նետընկեց, խոյընթաց, քարընկեց, գորտնկիթ, գահընկեց, ակնդիր, առնըչվել, առընթել, չփփոց, աննչացք
 3. արհամարանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնորհ, ապաշխարհանք, արհավիհրք, ընդամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթհեթալ
 4. ժպիրհ, արհամարհանք, ընդհատել, տարաշխարհիկ, հայհոյանք, շնորհք, խոնարհվել, հեղհեղուկ, հեղհեղատ, հաթայթել
 5. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 6. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 7. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

41.լրջմիտ,պարսավ-պարսավել,պախարակել-դատապարտել,վարանել-տարակուսել-կասկածել,անգթանալ-դժնդակ,տանջանք,տարտարոս-դժոխային,խելացի-բանիմաց,համախոհ։

42.անգութ-խստասիրտ-ժանտ,պայմանագիր-համաձայնագիր,լրջախոհ-իմաստուն-շրջահայաց,դժկամ,ստորագրություն,խստապահանջ,անցողիկ-անցանելի,անցակետ-տարանցիկ,

43.դատապարտել,շորթել-գրփել,բամբասել-չարախոսել-պարսավել,մարգարե-կանխասաց,դժգոհել-փնթփնթալ-տրտնջալ,կռփամարտ,պախարակել-բանադրել։ 44.էական,հիմնական-գլխավոր,հյուպատոս-բանագնաց,գանգրահեր-խոպոպավոր-գռուզ,ներհուն,անէ-բորոտ,բանիմաց,բանսարկու-բամբասկոտ,բորբոքված,գուռ։ 45.գավիթ-նախադրահ,մսկիթ-տաճար,մեխք-հանցանք,կատար,կարկամ,կասկած-կսկիծ,վարկած,գութ-բարեգութ,կարեկցանք,մեղսակից։

46.1)սեփ-սև,հուսախաբ,խարխափել,լիրբ 2)հապշտապ,տարփողել,թարփ,ամրոկոտ 3)նրբանկար,խաբկանք,բորբ,սպրդել 4)սրփել,թպրտալ,շամբուտ,ծոպավոր 5)աղյուսակ,ծփծփալ,սափրիչ,կափկափել 6)կառափնարան,երկնահուփ,հղբանալ,գիփս 47.1)առնթեր,որոտընդոստ,երկնչել,ինքնստինքյան 2)առէջ,միջօրե,Երևանջէկ,երբևիցե 3)մանրէաբան,այժմեական,անէական ,գործունեություն 4)քնքշօրոր,վաղորդյան,վաղօրոք,ջրօրհենք 5)թիկնոթոց,օրորոց,գիշերօթիկ,անոթ 6)հոտնկայս,ակնդետ,խոչընդոտ,չխչխկոց։

48.Կարկառել,առընթեր,հովհար,մտածածին,հոգնած,առընթեր,անհեթեթ,թավալգլոր,երկորյակ,խրթվիլակ,դշխեմ,առընչություն,նախշազարդ,հարթաքանդակ,հանապազօրդ 49.Անեծք,բարոքել,մտածածին,հոգնած,մտածություն,բամբակ,խաբեություն,խորդածություն 50.անբասիր,անբարիշտ,գիրկընդխառն,գրաբար,զգուշորեն,բամբիռ,տարրորոշել,քարակարկառ,խորդուբորդ

51) 1. աղյուսակ, 2. հարյուրյակ, 3. պայուսակ, 4. սյունակ, 5. հարսնյակ, 6. դաստառակ, 7. իննսունամյակ, 8. քառասնամյակ, 9. դաստիարակ Սխալ են՝ 3,4,9

52) 1. աղբաբզեզ, 2. հարդաշաղախ, 3. պակսիմատ, 4. սաղմոսերգու, 5. հիպնոս, 6. դարպասել, 7. ինժեներ, 8. քարակարկառ, 9. ուղղագրություն Սխալ են՝ 3,7,9

53) 1.թփուտ, 2. հապշտապ , 3. պարփակել, 4. թղպամած, 5. թպրտալ, 6. հապճեպ, 7. հափշտակել, 8. ինքնասփոփ, 9.ամպահյուս Սխալ են՝ 4,5,8

54) 1.արծարծել, 2. բարբաջել , 3. բարբառել, 4. սեթևեթել, 5. հեթեթալ, 6.սռթառթալ? , 7. ելևէջել, 8. կայծկլտալ, 9. Կռկռթալ? Սխալ են՝ 5,6,9

55) 1. արժևորել, 2. Ոգևորել, 3. Գերեվարել, 4. Արևել, 5. Անձրևել, 6. Բարևել, 7. Դրսևորել, 8. Կարևորել, 9. Գոտևորել Սխալ են՝ 1, 7, 9

56) 1. ճկռել, 2. Ճգնել, 3. Ճքվել, 4. Ճաքճքել, 5. Ճամարտակել, 6. Ճեղքել, 7. Ճմռթել, 8.Ճպռոտել, 9. ճառագել Սխալ են՝ 2, 5, 7, 8

57) 1. գզվռտուք, 2. Տրտմաշուք, 3. Փսփսուկ 4. Ծեծկռտուկ, 5. Քաշկռտուք, 6.Տրտմասուք, 7. Մանրուք, 8. Փնտրտուք, 4. Քսուք

58) 1. տարորոշել, 2. տարրալուծել, 3. միատարր , 4. տարրական, 5. տարընթաց, 6. տարադրամ

59) 1. հայլազարդ, 2. արդուզարդ , 3. Գմբեթարդ                                                        , 4.գեղարդ , 5. կրթնթարդ, 6. վիմարդ Սխալ չկա

60) 1. բարձրակետ, 2. Հայցակետ, 3. կիզանուտ, 4. Կիսափուտ, 5. Բևեռախույզ, 6. Բնախույս Սխալ են՝ 5,6

61) 1. մախաղ, 2. շաղախ, 3. փարչ, 4. հարճ, 5. փրչոտ, 6.քրջոտ Սխալ են՝ 1, 3, 6

62) Տարերգի դեմ կռվելը տարրական բան չէ: Թեկուզ շոտլանդական քաթանից կարված լինեն, չեն դիմանա մրրիկին, կընկնեն առագաստները: Դեկտեմբերի տասնիննին բարձրացավ իններորդ ալիքը: Մրրկածուփ օվկիանոսի ալիքների հուժկու շեղջերը բարձրանում էին վեր ու հսկայական շաչուն-շառաչյունով ընկնում ցած:

63) Հակառակ իր վանող արտաքինին՝ նա մարդախույս չէր. Ընդհակառակը, չափազանցբարիացակամ քրիստոնյա էր և աշխաըում էր աչքի չընկնել: Կլիներ հիսունիննից վաթսունտարեկան: Հանապազօրյա աշխատանքին զուգընթավ տարվում էր մարգարեականխորհրդածություններով, որոնք անդորր էին բերում ծռովահույզ հոգուն, ոսկրոտ մարմնին:

64) Միջօրեի շոգին, պառկած ականակիտ, քչքչան աղբյուրի մոտ, հայացքը հառած գեղուղեշերկնաքերծ բարդիներին, Հովհաննես Դանիելյանը յուրօրինակ փիլիսոփայություն էրզարգացնում: Հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց: Մի րոպեում ոտից գլուխ թրջվեցինք: Կիրճըմթնեց: Կայծակնառաք երկինքը վայրկենաբար սկսեց փայլատակել: Մենք պետք է շտապփոխչեինք այդ արհավրալից վայրից:

65) Անթափանց, սռթսռթացնող ծոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյանափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերգի անհաշտ ըմբիշային պայքարը,ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքիվրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:

66) Մի քանի օրից տանջալլուկ հիվանդն ապաքինվեց: Նրա ոսկորն ու կաշին էին մնացել, ևմումիա հիշեցնող կմախքացած մարդու հագուստները խրտվիլակի լաթերի պես կախվելէին վրայից: Գզգզված մորուքն ու ընչացքը, ալեզարդվող երկար մազերը տարօրինակտեսք էին տվել նրան:

67) Տիգրան Բ-ն, ինչպես նաև Միհրդատ Եվպատորը, անտարակույս, հելլենիստական տիպիմիապետներ էին: Նրանց վերանորոքչական գործունեությունը վերջ դրին Լուկուլլոսի ևՊոմպեոսի նողկալի արշավանքները: Ջարդուբուրդ արված հելլեն մշակույթը հայկական տարածքում հետզհետե իր տեղը զիջեց իրանական մշակույթին ու կենցաղին:

68) Մասսայական գաղթի հետևանքով հիմնվում են գաղթօջախներ՝ Նոր Ջուղան,Թեոդոսիան, Հյուսիսային Կովկասը, Զմյուռնիան, Սիրիան, Ամստերդամը: Շահ Աբբասերկրորդը ընդառաջում էր հայ արհեստավորներին: Նույնիսկ եկեղեցիներ կառուցվեցին՝վերամբարձ գմբեթներով, երփներանգ նախշերով, քրիստոնեական պատկերներով:

69) Թատերական հրապարակ, ժողովրդական երգիչ, Լևոն Մեծ, Լուսավորչի կանթող,Լիբանանի Հանրապետություն, Պան Գի Մուն, հայկազյան բառարան, Գվինեական Ծոց,Թարգմանչաց տոն, Արիստակես Գրիչ

70) Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ, Կիրոս կրտսեր, Միլոսյան Վեներա, ԳրիմԵղբայրներ, ձմեռային պալատ, Սուրբ Հաղպատի վանք, Սուրբ Ղազար կղզի, Պեր Լաշեզ,Հայորդաց տուն, Մյասնիկյանի հրապարակ

71) Նոբելյան կոմիտե, Թուրքմենչայի պայմանագիր, Թուխմանուկ վանք, ԷկվադորիՀանրապետություն, Բենիլյուքսի երկրներ, Բևեռային աստղ, Պիպին Կարճահասակ,Բուլոնյան անտառ, Բյուրականի աստղադիտարան, Եվրասիական տնտեսականհամագործակցություն

72) Լուիզ Սիմոն-Մանուկյան, Հուզդոնի ծոց, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լուպե դե Վեգա,Խորենացու փողոց, Կարելական Հանրապետություն, Խոսրովի արգելավայր,Կենտրոնական Եվրոպա, Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադական Արկտիկականկղզեխումբ

73) Արևմտյան Ուկրաինա, Զատկի կղզի, Նուբիական անապատ, Հայկական Տավրոս, ՀինՀունաստան, Նյուրնբերգյան դատավարություն, Աքեմենյան Պետություն, Արաբականթերակղզի, Բագրատունյաց հարստություն, Բալեարյան կղզիներ 74) Թաիլանդի Թագավորություն, Ռուբիկոն գետ, Նորմանդական կղզիներ, Ռուսականտափաստան, Սարդարապատի ճակատամարտ, Սանտա Կատարինա, ՍիրիայիԱրաբական Հանրապետություն, վերահսկիչ պալատ, Տիբեթի Բարձրավանդակ,Փետրվարյան հեղափոխություն

75) 1) Հին Հունաստան, Պետական դումա, Հյուսիսային բևեռ, Ծննդյան տոներ 2) Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտ, Վարդանանց պատերազմ, Ապենինյան թերակղզի, ԱրևելյանԵվրոպա 4) Հարուն ալ Ռաշիդ, Յարոսլավ իմաստուն, Պաղտասար դպիր, Պետրոս Գետադարձ 5) Ռիո դե Ժանեյրո, Փոքր Մհեր, Օսմանյան կայսրություն, Հայկական լեռնաշխարհ

 1. 1) ՔԱԱ- 9011

2) ՆԽԶ- 446

3) ՃԺԵ-115

4) ՏՇՃԾ-4550

4րդ տողը սխալ է:

 1. 1) ՉՀԷ-777

2) ՓՊԸԺ-8880

3) ՍԳԳ-2033

4) ՐՈԿԶ-5566

2րդ և 4րդ տողերը սխալ են:

3 Գոտևորել,ուղևորել,բևեռել,գերեվարել,դեդրել,ոգևորել,ոսկևորել,արժևորել,սեթևեթել,կարևորել

4 Անէ,երբևիցե,մանրէ,վայէջք,լայնէկրան,առօռեական,անէական,այժմեական,ինչևէ,գոմէշ,

5 Թագավորօծություն,խաղաղօվկիանյան,հօգուդ,զորօրինակ,զօրհանապազ,դաշնօրոր,ամանորյա,անրակոսկր,բնօգտագործում:

6.

ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ , ԲՕՀ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

 

8 Գիշերօթևան,հանապազօրյա,հանապազորդ,երկարօրյա,առօրյա,լրիվօրյա,տնօրհնեք,ինքնօքսիդացում,դահուկորդ,նեղօձիք:

9 Նետընկեց,խոյընթաց,քարընկեց,գորտնկիթ,գահընկեց,ակնդիր,առնչվել,առընթեր,չփչփոց,

10 Արհամարհանք,ամպհովանի,խոնարհում,բարեշնորհ,ապաշխարհանք,արհավիրք,ընդամենը,ընդհանուր,մանադազգահ,հեթեթալ

Իբրև, ինչևէ, նաև, ևս, կարևոր, բարև, նաև, որևիցե, մինչև

 1. թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել
 2. դժոխք, թուխս, ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանաղ, ճոխ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ
 3. ակնակապիչ, աղճատել, աջհամբույր, կոջկել, պճնանք, թրջել, քուրչ, փարչ, խոճկոր

17.Ոսկեպախուրծ,սերուցք,վրձին,տապահեղց,տրցակ,ցնծել,ցնցուղ,ուրց,փայծաղ,փողձկալ,քուրձ: 18.Անհարկի,տաղտուկ,տաքդեղ,վարկաբեկել,ֆրակ,ռեքվիեմ,սևաքնած,ստուգարք,սրտխառնուք,ճկվածք,ճաքճքել,վարակ: 19.Բարվոք,գոգնոց,գոգավոր,ջրապապակ,նորոգել,հոգս,հավաքել,հոգնաբեկ,ոգելից,ոռոգել,մարգար,հովվերգություն: 20. Ոսկոր,երեսուն,պայտար,ժխոր,սարսռալ,անախորժ,կրճիկ,փրփռալ,փրթկանցել,բրոնզ,մառախուղ,ուղղափառ: 21.Ամբարտավան,անբիծ,վերամբարձ,Դուշամբե,ամբարաիշտ,բամբասանք,բամբիշ,սինֆոնիա,անբասիր,բմբուլ,սուսամբար,ամբիոն:

 1. անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, անբարտավան, ամբերի, բանբեր, պոչամբար
 2. բամփել, գամվել, ըմդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ:

2) վրդովել, նյարդային, նշդարենի, հարդարել

25.1) Խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու, 2) Կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ, 3) սիգապանծ, վերծանել, տաղասաց, փայծաղ, 4) Ցնցալ, տախտակամաց, կուրծք, նվագածություն, 5) Ակնածանք, անդամալույծ, գլուխկոնծի, անեծք, 6) Ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք,

26.1. Նշտար, որմնախորժ, պատշգամբ, ճժգրիտ,

 1. Հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ, 3. Դշխուհի (թագուհի), խորշակ, պագշոտ, գուշակ, 4. Անախորժ, նշդարենի, բժտիկ, բշտիկ, նշխար,
 2. Ուղղաբերձ, խորաք–ին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղղեգիծ, ըն–արմանալ, գործուննել, հո–երգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ,

28․1. Տզալ, կյանք, ծաղկափթիթ, լուսակկիկ, 2. Ուղղամիտ, ծառուղի, ա-ահայր, ընդիմանալ, 3. Հելլադա, Աքիլլես, Հոլլանդիա, Վիեննա, 4. Ֆիննական, խ-ալ, հո-երգություն, բալլադ, 5. Ի–սունական, բուլլայական, բնօրրան, մ-կահավ, 6. Ճռճռալ, միատարր, վշտա-ուկ, այբբենական:

29․Տարրաբանություն, տարրանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարրակարգ, տարրույթ, տարրաձայնել, տարրակենտրոն, տարրարմատ, տարրազատել:

 1. Բնօրրան, ֆիննացի, օրրերգ, մա-այական, հովվուհի, միատարր, կեցցե, անդորրագիր, 31.Արբշիռ, փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, քսուք, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղձ, սրտդողել, եղենուտ,

32.Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվածք, ընդելուզվածք, խարտվածք, հայացք, լվացք,

33.Խուզվածք, ծալվածք, հաղճաղյուս, հակօրեն , հակվածք, հեթհեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք,

 1. Արխալուխ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ,

35.Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մեթր, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ,

36.գալարել-փաթաթել-ոլորել,մանրակրկիտ-հանգամանալից-մանրամասն,գավազան-դագանակ-մահակ,գոռոզ-բարձրամիտ,լկտի-լիրբ-ամբարտավան,աչառու։

37.սնունդ-նպար-պարեն-ճարակ,տկար-հիվանդոտ-վտիտ,համբակ-տգետ-իմաստակ,անողոք,խոժոր,անբարեկազմ-անբարեձև։ 38.ազնվազարմ-քաջազն-մեծազնյա,հարել-հակվել-միտել,դիվոտ-այսահար-ցավագար,կասեցնել-առքելափակել,ծուղակ-դարան,փականք-խուց։

39.հմայություն-կախարդանք-մոգություն,սրածություն-սրացում,գանակոծել-քարկոծել,կականել-ողբալ-կոծել, կափկափել,եղեռն-սպանդ,կակազել։

40.ընկնավոր-դիվոտ-ցավագար,նվազ-թույլ,մոգ-գուշակ,լեղի-մաղձ-թույն,դարանակալել-թաքնվել,հեշտին,ողոքել։

 

 1. Հյուրախաղ, տնամերձ, օձաձուկ, մրգահյութ, հողագունդ, արծաթագործ, նախշազարդ, ծաղկափոշի, ծառատունկ, հորդաբուխ,
  մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, սալահատակ, եռավանկ, կավահող, քաղցրահամ, ժպտադեմ, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, ջրագռավ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Լուսակիր, լուսարձակ, լուսամեջ, լուսամայր, արևափայլ, արևամուտ, արևաբախ, արևաբաց, արևաբիծ, հողաբաժին, հողաբան, հողաբաշխում, հողաբույր, հողաբույս, ջրագետ, ջրաբաժան, ջրաբան, ջրաբաշխք, ջրաբալաստ:
 3. Մտավորականություն, գնողունակություն, շաբաթօրյակ, եկամտաբերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, գծագրական, կենսագործունեություն, ողնաշարավոր, սահմանապակություն, ճանապարհաշինական, աշխատաժամանակ, տնտեսագիտություն:
Հնչյունափոխված բաղադրիչ ունեցող Հնչյունափոխված բաղադրիչ չունեցող
Բարակ-մարակ Հեռու-հեռու
Աման-չաման Արագ-արագ
Պարապ-սարապ Քուլա-քուլա
Առոք-պառոք Տեղ-տեղ
Մանր-մունր Զույգ-զույգ
Փոքր-մոքր Խումբ-խումբ
այլունփայլուն Խումբ-խումբ
 1. Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
  երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։
  Հաց, ծով, ալեկոծվել, քար, երկաթե։

 

Հաց – Սեղանին կար սև հաց: Տղաներով գնացինք հաց ուտելու:

Ծով – Ընտանիքով գնացել էինք կասպից ծով: Այս գեղեցկուհին ուներ ծով աչքեր:

Քար – Փողոցում սայփակեցի քարերի պատճառով: Նա ուներ քարի պես նյարդեր:

Երկաթե – Այս գդալը երկաթից է պատրաստված: Այս տղան երկաթե կամք ունի:

 2.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որը
փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։
1. առվակ (կարկաչուն, մոլորված, լայն)

Մոլորված առվակ
2. ժայռ (բարձր, մտախոհ, ուղղաձիգ)

Մտախոհ ժայռ
3. ծաղիկ (բուրավետ, դեղին, ժպտուն)

Ժպտուն ծաղիկ
4. փողոց (ուրախ, ասֆալտապատ, լայն)

Ուրախ փողոց
5. սենյակ (կահավորված, նորոգված, հյուրընկալ)

Հյուրընկալ սենյակ
6. հուշարձան (քարե, նախշազարդ, հպարտ)

Հպարտ հուշարձան
7. բերդ (կիսավեր, ալևոր, հինավուրց)

Ալևոր բերդ
8. ցայտաղբյուր (գեղեցիկ, քանդակազարդ, զվարթ)

Զվարթ ցայտաղբյուր
9. ամպ (ճերմակ, թավահոնք, անձրևաբեր)

Թավահոնք ամպ
10. գիրք (կաշեպատ, մաշված, իմաստուն)

Իմաստուն գիրք